ALGEMENE
VOORWAARDEN

Voor zover niet anders is bepaald, zijn op alle werkzaamheden van de Van der Helm Groep, inclusief haar dochterondernemingen, de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen op deze pagina als pdf-bestand worden gedownload:

VDH Overeenkomst Algemene Voorwaarden 2024 NL

Datum: 01.02.2024

Taal: Nederlands

VDH Agreement
Terms & Conditions 2024 ENG

Datum: 01.02.2024

Taal: Engels

De volgende entiteiten zijn dochterondernemingen van de Van der Helm Groep:

Van der Helm Road Transport BV – KvK 27224443
Van der Helm Fulfilment Den Hoorn BV  – KvK 24266351
Van der Helm Fulfilment Moerdijk BV – KvK 27224441
G.C. van der Helm B.V. – KvK 27205903
Van der Helm Air & Ocean Rotterdam BV – KvK 24314785
Van der Helm Customs Services BV – KvK 24188924
Van der Helm Air & Ocean Amsterdam  BV – KvK 81576471

Hieronder staat omschreven welke voorwaarden per activiteit (logistiek, binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer en expeditie (waaronder douane- en fiscale dienstverlening) van toepassing zijn gedurende de (afgesproken) looptijd van de samenwerking met uw bedrijf.

Logistiek
Op al onze logistieke werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door FENEX en TLN ter griffie van de rechtbank Rotterdam.

Binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer
Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn in aanvulling op de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC). Op grensoverschrijdend wegvervoer is, in aanvulling op voornoemde LSV en AVC, het CMR-verdrag van toepassing.

Expeditie
Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditie werkzaamheden (waaronder het doen vervoeren + douane- en fiscale dienstverlening) van toepassing de Nederlandse Expeditie Voorwaarden, inclusief arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam en Rotterdam.

Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing op al onze activiteiten.