ALGEMENE
VOORWAARDEN

Voor zover niet anders is bepaald, zijn op alle werkzaamheden van de Van der Helm Groep, inclusief haar dochterondernemingen, de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen op deze pagina als pdf-bestand worden gedownload:

Logistieke Services Voorwaarden (LSV)

Datum: 28.11.2022

Taal: Nederlands

Nederlandse Expeditie Voorwaarden

Datum: 28.11.2022

Taal: Nederlands

Algemene Vervoerscondities (AVC)

Datum: 28.11.2022

Taal: Nederlands

CMR-verdrag (CMR)

Datum: 28.11.2022

Taal: Nederlands

De volgende entiteiten zijn dochterondernemingen van de Van der Helm Groep:

A.G. van der Helm Expeditie B.V. – KvK 27224443
A.G. van der Helm Expeditie Rotterdam B.V. – KvK 24266351
A.G. van der Helm Op- en Overslag B.V. – KvK 27224441
G.C. van der Helm B.V. – KvK 27205903
VDH Next Rotterdam B.V – KvK 24314785
Van der Helm Hudig Rotterdam B.V. – KvK 24188924
VDH Next B.V. – KvK 81576471

Hieronder staat omschreven welke voorwaarden per activiteit (logistiek, binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer en expeditie (waaronder douane- en fiscale dienstverlening) van toepassing zijn gedurende de (afgesproken) looptijd van de samenwerking met uw bedrijf.

Logistiek
Op al onze logistieke werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door FENEX en TLN ter griffie van de rechtbank Rotterdam.

Binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer
Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn in aanvulling op de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC). Op grensoverschrijdend wegvervoer is, in aanvulling op voornoemde LSV en AVC, het CMR-verdrag van toepassing.

Expeditie
Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditie werkzaamheden (waaronder het doen vervoeren + douane- en fiscale dienstverlening) van toepassing de Nederlandse Expeditie Voorwaarden, inclusief arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam en Rotterdam.

Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing op al onze activiteiten.