DISCLAIMER

Van der Helm betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Van der Helm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Van der Helm houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Van der Helm. Het is niet toegestaan om enig deel van deze website te “verveelvoudigen” (kopiëren) en openbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van Van der Helm.

Deze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Van der Helm kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.